Fugelflecht
Image default
Bedrijven

VvE beheer Amsterdam

Waar staat een VvE voor

Als u een appartement koopt, wordt u de officiële eigenaar van het appartement. Daarom krijgt u het exclusieve recht om dit appartement te gebruiken. Maar hoe zit het met het gebouw waartoe het appartement hoort? U wordt mede-eigenaar van dit wooncomplex. De gevolgen hiervan zijn niet te onderschatten. Het voordeel is dat u gebruik kunt maken van alle openbare ruimtes van het gebouw. De keerzijde is echter dat je als mede-eigenaar natuurlijk ook de financiële en materiële verantwoordelijkheid moet dragen voor het onroerend goed. Als eigenaar van het appartement ben je verplicht om samen met andere eigenaren het volledige gebouw te onderhouden.

Geen gemakkelijke opdracht

Omdat het beheer van een VvE een moeilijke taak is voor de eigenaars besteden zij die graag uit aan een organisatie zoals VvE beheer Den Haag. Zij zorgen ervoor dat aan alle wettelijke verplichtingen voldaan wordt.

Eerst de statuten

VvE beheerder Amsterdam zorgt ervoor dat de regels voor de leden van de VvE in de statuten worden vastgelegd en goedgekeurd worden bij de notaris. VvE beheerder Amsterdam zorgt er ook voor de VvE wordt opgedeeld in vier wettelijk verplichte organen.

Dit zijn:

  • het dagelijks bestuur
  • de algemene ledenvergadering
  • de voorzitter
  • de commissie voor de controle van de financiële middelen

Volledig beheer

Totaal VvE beheer Rijswijk kan het totale takenpakket van een VvE overnemen. Zij nemen de verantwoordelijkheid voor het technisch, administratief en boekhoudkundig beheer van de vereniging. Op die manier kunnen de leden gerust zijn dat hun jaarlijkse financiële bijdragen voor reparaties, schoonmaak en bijvoorbeeld liften op een correcte manier besteed wordt. Zij mogen er ook gerust op zijn dat hun vereniging aan alle wettelijke verplichtingen zal voldoen.

Van de zowat 400 externe beheerders in Nederland is totaal VvE beheer Rijswijk een van de weinigen die kan instaan voor het beheer van het totale takenpakket.

http://www.ektiv-vvebeheer.nl/