Fugelflecht
Image default
Zakelijke dienstverlening

Wat is een outplacementbureau?

Een outplacementbureau adviseert en ondersteunt organisaties wanneer werkgever en werknemer uit elkaar gaan, bijvoorbeeld door een strategische bedrijfsbeslissing. Of het nu gaat om een fusie, overname, reorganisatie of bedrijfssluiting, outplacementbureaus begeleiden vertrekkende medewerkers naar een passende werkkring. Zodat de overstap voor alle partijen zo soepel mogelijk verloopt. Dit doen zij vaak vanuit de overtuiging dat er voor iedereen perspectief is.

Werkwijze van een outplacementbureau

De werkwijze van een outplacementbureau kenmerkt zich vaak door een combinatie van begeleiding en bemiddeling en een actieve benadering van de arbeidsmarkt. Daarbij houdt het bureau uiteraard rekening met de wensen en behoeften van de vele partijen die betrokken zijn bij mobiliteitsvraagstukken: werkgever, werknemers, ondernemingsraad en sociale partners.

Mogelijke oplossingen bij outplacement

Het dienstenaanbod bij outplacement loopt uiteen van advisering tot uitvoering en nazorg en wordt groepsgewijs, persoonlijk of een combinatie daarvan.
De groepsgewijze begeleiding en bemiddeling richt zich op groepen medewerkers die als gevolg van een ingrijpende organisatiewijziging boventallig zijn geworden. De adviseur of coach van een outplacementbureau coördineert de uitstroom van  medewerkers en ondersteunt ze bij het vinden van een nieuwe vaste baan. Het gaat erom zowel de organisatie als de betrokken medewerkers op het juiste moment nieuwe toekomstperspectieven te bieden.
Onder begeleiding van de adviseur vindt eerst een uitgebreide inventarisatie van competenties en ambities van de medewerkers plaats, hieruit blijkt de per persoon wat zijn/haar toekomstmogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn.
De volgende fase bestaat uit een mobiliteitstraining waarbij ook de vaardigheden aan de orde komen op het terrein van o.a.; sollicitatievaardigheden, vakkennis en netwerken. Doel is de medewerker antwoord te geven op vragen als: wie ben ik, wat kan ik, en welke mogelijkheden zijn er?

Vervolgens krijgen medewerkers ondersteuning bij het vinden van een nieuwe baan. Samen met de medewerker benadert de adviseur potentiële werkgevers binnen en buiten het netwerk van het outplacementbureau. Ook bemiddelt hij bij proefplaatsingen, detachering of collegiaal in- en uitlenen. Is er een passende functie gevonden, dan blijft de adviseur de medewerker ook na de nieuwe start nog enige tijd volgen. Ook begeleiding naar het zelfstandig ondernemerschap behoort tot de mogelijkheden.

https://www.outplacementverzekering.nl