Fugelflecht
Image default
Dienstverlening

Het Nationaal Keurmerk Letselschade

Vraag naar letselschadebehandelaars

Jaarlijks worden meer dan 70.000 mensen slachtoffer van een bedrijfsongeval, medische fout of een verkeersongeval. Voor de goede orde, dat is ongeveer de hele bevolking van een middelgrote stad als Gouda. Voor elk van deze letselschadeslachtoffers wordt een dossier opgesteld. Elk letselschadedossier wordt in behandeling genomen door een of meerdere letselschadebehandelaars. In ieder geval één die de verzekeraar vertegenwoordigt en mogelijk één die de belangen van het slachtoffer behartigt (dat noemen we dan een belangenbehartiger). We hebben het dus over een flinke bedrijfstak. 

Geen wonder dat er zoveel vraag is naar letselschadebehandelaars. Dit verklaart misschien ook het grote aantal aan vacatures voor de letselschadebehandelaars

 

Het poldermodel

Een van de meest in het oog springende kenmerken van de letselschade markt is hoe deze is georganiseerd. Want ondanks tegengestelde belangen werken letselschade advocaten, letselschade experts, Slachtofferhulp Nederland, herstelgerichte dienstverleners en WA-verzekeraars samen in De Letselschade Raad (DLR). Tegenstellingen worden begraven als het gaat om het uiteindelijke doel te bereiken: het waarborgen van rechtvaardige vergoedingen voor de slachtoffers van letselschade en een zo goed mogelijk herstel van het slachtoffer.

Door deze samenwerking worden Amerikaanse toestanden voorkomen waarbij slachtoffers via rechtszaken hun gelijk moeten halen en daarbij gigantische schadeclaims indienen. Daarmee is De Letselschade Raad eigenlijk een mooi voorbeeld van het Nederlandse poldermodel.

 

Register Letselschade

De afgelopen jaren heeft De Letselschade Raad en de branche geïnvesteerd in het Register Letselschade. Dit register bevat alle bonafide partijen die zich bezighouden met letselschade.

 

Nationaal Keurmerk Letselschade

Om deze situatie verder te verbeteren investeert De Letselschade Raad momenteel in het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL). Dit initiatief borduurt voort op het Register Letselschade, met als verschil dat het Nationaal Keurmerk Letselschade ook actief doorverwijzende instanties zoals Slachtofferhulp Nederland en ANWB zal benaderen. Hiermee wordt voorkomen dat deze instanties slachtoffers doorverwijzen naar niet-geregistreerde dienstverleners. 

Bezit van het Nationaal Keurmerk zal zodoende een absolute voorwaarde worden voor dienstverleners in de letselschademarkt. Slachtoffers kunnen erop vertrouwen dat alle betrokken partijen uiteindelijk de belangen van letselschadeslachtoffers voorop stellen.