Fugelflecht
Image default
Onderwijs

Wat leer je tijdens een assessment training?

Wat is leer je tijdens een assessment training?

Als je wilt leren hoe je professionele beoordelingen uitvoert, kun je je aanmelden voor een assessment training. Je kunt ook een training volgen om je voor te bereiden op een assessment die je zelf binnenkort moet afleggen. Ben je nog in de oriënterende fase? In dit artikel lees je wat een assessment precies is, waar deze past in de beoordelingscyclus, en wat je kunt leren tijdens een training. 

Wat is een assessment?

Een assessment is kortweg een beoordelingsmethode, maar er bestaan verschillende definities van assessments en de rol die deze spelen binnen het onderwijzen en leren. Een voorbeeld is: “Een assessment omvat het gebruik van empirische gegevens over het leren van studenten om programma’s te verfijnen en het leren van studenten te verbeteren.” Een andere definitie is: “Assessment is het proces van het verzamelen en bespreken van informatie uit meerdere en verschillende bronnen om een diepgaand begrip te ontwikkelen van wat studenten weten, begrijpen en kunnen doen met hun kennis als resultaat van hun onderwijservaringen; het proces bereikt zijn hoogtepunt wanneer de assessmentresultaten gebruikt worden om het verdere leren te verbeteren.” 

Waar kun je een assessment voor inzetten?

Je kunt assessments gebruiken in diverse scenarios. Naast het meten en verbeteren van leerprocessen in het reguliere onderwijs, kan het ook worden toegepast in het bedrijfsleven voor de ontwikkeling van medewerkers of de beoordeling van kandidaten voor openstaande vacatures. Hieronder vind je enkele voorbeelden waarvoor beoordelingen worden gebruikt:

 • Om inzichtelijk te maken welke vaardigheden deelnemers bezitten of zojuist hebben aan- of bijgeleerd; 
 • Om inzichtelijk te maken welke ontwikkelmogelijkheden de deelnemers nog bezitten;
 • Om inzichtelijk te maken welke belemmeringen deze ontwikkeling in de weg staan;
 • Om vervolgstappen te formuleren om de gewenste ontwikkeling in gang te zetten;
 • Om concrete adviezen te geven over de aansturing van deelnemers in hun dagelijkse werkzaamheden;
 • Om de effectiviteit van opleidingsprogramma’s te beoordelen;
 • Om opleidingsprogramma’s en leertrajecten te verbeteren.

Assessments zijn er in vele soorten en maten. Voor wie net begint met deze vorm van beoordelen, kunnen de termen soms verwarrend zijn. Het kan helpen als je het ene type assessment van het andere kunt onderscheiden. Zodoende leer je ook hoe je assessments het beste in jouw voordeel kunt gebruiken. Daarom zetten we hier ook de verschillende soorten voor je op een rijtje.

Soorten assessment 

Dankzij de veelzijdige aard van assessments kunnen onderwijzers en HR- of HRD-managers ze op diverse manieren gebruiken om de optimale structuur aan te brengen in het leerproces. Het belangrijkste om te onthouden is dat deze evaluatievorm een leerinstrument is. Wat alle soorten beoordelingen gemeen hebben, is dat ze een momentopname bieden van wat leerlingen of medewerkers begrijpen op een bepaald moment in hun leerproces.

Assessments helpen om sterke en zwakke punten te peilen van degene die deze ondergaat, zodat er op het leerproces aan- of bijgestuurd kan worden. Door beoordelingen op groepsniveau te organiseren, kun je prestaties bijhouden, leerlingen of medewerkers helpen bij hun ontwikkeling en het leerproces verbeteren. De volgende soorten assessment worden toegepast, afhankelijk van de doelen:

 • Diagnostische assessments
  Diagnostische beoordelingen vinden plaats aan het begin van een leertraject om de voorkennis van deelnemers te peilen.
 • Formatieve assessments
  Formatieve assessments worden in het midden van een lesprogramma of schooljaar gebruikt om te bepalen hoe de deelnemers/leerlingen vorderen.
 • Interim assessments
  Tussentijdse beoordelingen worden vaak in een hele school of een bepaald gebied toegepast om de resultaten van groepen leerlingen te vergelijken.
 • Benchmark assessments
  Benchmarkbeoordelingen worden gebruikt om de academische vooruitgang van grote groepen leerlingen of deelnemers te meten.
 • Summatieve beoordeling
  Bij een summatieve beoordeling wordt het succes gemeten aan het eind van een lesprogramma.

De beoordelingscyclus

Tijdens elke beoordelingscyclus waarvoor een assessment wordt inzet, worden vier stappen doorlopen: het definiëren van de leerresultaten, het selecteren van de beoordelingsmaatstaven en de assessment zelf, het analyseren van de resultaten, en het aanpassen van het leertraject:

Stap 1: Identificeer en definieer de leerresultaten

Voor elk leerprogramma dien je drie tot vijf leerresultaten te formuleren die beschrijven wat studenten moeten kunnen doen (vaardigheden), weten (kennis), en waarderen (waarden en attitudes) na voltooiing van de opleiding.

Stap 2: Kies geschikte beoordelingsmaatstaven en beoordeel de leerresultaten

Meestal worden meerdere manieren om de leerresultaten te beoordelen geselecteerd en gebruikt. Hoewel directe en indirecte maatstaven kunnen worden gebruikt, wordt gewoonlijk aanbevolen de nadruk te leggen op directe maatstaven. Het is belangrijk te bepalen hoe de gegevens worden verzameld en wie verantwoordelijk zal zijn voor de gegevensverzameling. De resultaten worden altijd in geaggregeerde vorm gerapporteerd om de vertrouwelijkheid van de beoordeelde leerlingen of medewerkers te beschermen.

Stap 3: Analyseer de resultaten van het assessment

Het is belangrijk om de resultaten van de beoordelingen op een zinvolle manier te analyseren en te rapporteren. Naast assessment training bestaan er ook specifieke workshops en opleidingen voor gegevensanalyse en -interpretatie waarin je dit kunt leren.

Stap 4: Onderneem actie op het leertraject naar aanleiding van de resultaten 

Beoordelingsresultaten zijn waardeloos als ze niet worden gebruikt. Deze stap is kritiek in het beoordelingsproces. Een assessment is mislukt als de resultaten niet leiden tot aanpassingen of verbeteringen in de programma’s. 

Hoe word je een assessment specialist?

Assessment specialisten ontwikkelen onderwijsmethoden en helpen bedrijven en schooldistricten de effectiviteit van onderwijs- en ontwikkelingsstrategieën bepalen. Veel assessment specialisten doen onderzoek en doen aanbevelingen aan docenten, onderwijzers of organisaties, terwijl anderen gestandaardiseerde tests ontwikkelen. 

Een van de beste manieren om een carrière in assessment en onderwijsevaluatie te beginnen, is het behalen van een bachelordiploma. Diploma’s in beoordeling en evaluatie zijn ontworpen om je te leren hoe je onderzoek kunt doen en effectief lesmateriaal kunt ontwerpen. Je leert ook hoe je onderzoeksresultaten kunt evalueren, onderwijsmethoden kunt ontwikkelen, en hoe je studenten kunt beoordelen op verschillende vaardigheden.

Als je beoordelingen wilt kunnen uitvoeren binnen organisaties, kun je ook overwegen om een training gespreksvaardigheden te volgen. Met goed ontwikkelde gespreksvaardigheden kun je effectief communiceren met eenvoudige, beknopte taal en zorgvuldig luisteren om misverstanden te anticiperen en voorkomen. Je leert tijdens een training gespreksvaardigheden daarnaast ook hoe je samenwerkingsrelaties opbouwt waarin vertrouwen en respect centraal staan en hoe je cross-cultureel begrip op de werkplek bevordert.

Wat leer je tijdens een assessment training?

Als je een assessment training volgt om jezelf voor te bereiden op een assessment, zul je de elementen doorlopen waarop je zult worden beoordeeld. De vaardigheden zijn dan afhankelijk van het werk en vakgebied waarin je werkt. Wil je echter assessment specialist worden, kun je onder meer training in de volgende vaardigheden verwachten:

 • Beoordelingsvaardigheden voor de klas;
 • Kennis van misvattingen en fouten;
 • Interpretatie- en interventievaardigheden;
 • Gespreksvaardigheden;
 • Kennis van het examensysteem;
 • Examentechnieken;
 • Kritisch begrip van beoordeling.

Trends in assessment training 

De prijs van een assessment training is gemiddeld 1292 euro. Het aanbod loopt sterk uiteen, maar je kunt zowel e-learning assessment-programma’s volgen als klassikale trainingen. Bovendien vind je op Springest zowel trainingen om je voor te bereiden op assessments als om deze af te kunnen nemen bij teams. Gemiddeld duren de trainingen 25 dagen. 

De volgende aanbieders van assessment training worden goed beoordeeld op Springest:

 • Feedback Training & Consulting
 • Motivatio
 • ICM
 • Match-it
 • HanzePro

Hieronder vind je enkele statististieken over de assessment trainingen die via Springest worden geboekt:

 

https://www.springest.nl

Gerelateerde artikelen

Kinderdagopvang op maat in Zwolle

Het geheim van een goede management assistent

Met deze lespakketten geeft u basisonderwijs aardrijkskunde