Fugelflecht
Gezondheid

Red levens en volg een AED cursus!

Op steeds meer plekken in Nederland worden er AED’s geplaatst, voornamelijk in openbare ruimten zoals sportverenigingen, winkelcentrum, cafe’s en restaurants en dat is heel erg mooi, maar je moet wel weten wat je met een dergelijk apparaat moet doen als het nodig is en daarvoor is het raadzaam om een cursus AED te volgen. Tijdens de cursus AED zult u leren hoe u op een verantwoorde en veilige manier de AED moet gebruiken. Het is belangrijk dat als het hart gaat fibrileren er snel en adequaat wordt gehandeld door omstanders want hiermee neemt de kans op slagen enorm toe. Omdat de AED op steeds meer openbare ruimtes aanwezig is zullen er door een cursus AED ook steeds meer mensen komen die hiermee overweg kunnen en weten hoe ze moeten handelen. Overal waar een AED aanwezig is zul je dit kunnen herkennen aan het groene beeldmerk met een hart en eronder de letters AED. De cursus AED bestaat uit een aantal onderdelen die aan de orde zullen komen en zal bestaan uit een gedeelte theorie en een gedeelte praktijk. Het theoretische gedeelte van de cursus AED is onlosmakelijk verbonden met het praktijkgedeelte, want het is wel nodig dat je iets weet over de anatomie van de mens.

Waarom is een AED cursus verstandig om te volgen?

Wanneer je een AED cursus met succes hebt gevolgd hoop je natuurlijk nooit dat je van de kennis die je daar hebt opgedaan gebruik hoeft te maken, maar je weet wel precies hoe je moet handelen als er echt een keer iets gebeurd. Het komt vaak voor in situaties waar veel mensen aanwezig zijn en iemand zakt in elkaar dat je verwacht dat een ander wel actie zal ondernemen, maar dat denkt die ander ook en zo staat eigenlijk iedereen te kijken zonder dat er iets gebeurd. Dat is anders dan wanneer je alleen bent of met een vriend of vriendin en iemand zakt in elkaar, dan zul je meteen actie ondernemen en dan is het wel heel erg prettig dat je een AED cursus hebt gevolgd en weet welke stappen je moet maken. Op steeds meer openbare plekken zie je de witte bordjes met het groene logo zodat je precies weet waar een AED aanwezig is. Via je bedrijf is het vaak mogelijk of soms zelfs verplicht om een cursus AED te volgen. Tijdens de cursus werk je met een dummy en hiermee kun je goed oefenen omdat deze dummys zijn uitgerust met de ingebouwde techniek zodat je ook kunt zien of je de borstcompressies goed doet. Twijfel niet en schrijf je nu in voor een cursus AED.

http://www.reanimerendoejezo.nl/aed-cursus/