Fugelflecht
Image default
Bedrijven

Verschillende methodes voor materiaalonderzoek

In de materiaalkunde worden verschillende methodes toegepast om testen uit te voeren

In de materiaalkunde kunnen testmethoden in principe worden onderverdeeld in twee categorieën: destructief onderzoek en NDO-testen, ook wel niet-destructief onderzoek genoemd.

Het verschil tussen destructief materiaalonderzoek en NDO onderzoek materiaalonderzoe.

Destructief materiaalonderzoek kan het materiaal beschadigen en het onderdeel vaak onbruikbaar maken. Gewoonlijk wordt een materiaalmonster gebruikt dat is voorbereid en gestandaardiseerd voor testen. Destructieve testmethoden bieden ontwerpers belangrijke parameters zodat ze de juiste materiaal- en geometrie kunnen bepalen op basis van spanning en belasting. Destructief materiaalonderzoek wordt gebruikt om materiaalparameters of componentkenmerken te bepalen!

Een complex gebeuren

Vanwege de complexiteit en de interactie tussen verschillende spannings- en belastingsomstandigheden kunnen niet alle mogelijke situaties in de materiaalparameters worden vastgelegd. Dit is altijd problematisch wanneer het leven in gevaar wordt gebracht door defecte onderdelen. Daarom moeten veiligheidsgerelateerde componenten, zoals turbinebladen van vliegtuigmotoren, regelmatig worden gecontroleerd. Om het econonomische haarbaar te maken gebruikt MCI vaak specialistisch NDO onderzoek.

Dit betekent dat het geteste materiaal eigenlijke nog steeds zonder problemen kan worden gebruikt. MCI past bijvoorbeeld niet-destructieve inspectie toe met ultrasoon of wervelstroomtesten om te zien of er scheuren zijn in bepaalde materialen. Niet-destructief materiaalonderzoek kan soms ook alleen visuele inspectie van onderdelen op externe schade.

Destructief materiaalonderzoek: De harde weg naar harde feiten

Destructief onderzoek onderzoekt de eigenschappen van een onderdeel. Op deze manier kunnen de exacte materiaaleigenschappen worden bepaald. Destructieve materiaaltests leveren ook betrouwbare gegevens op over de levensduur, bijvoorbeeld door corrosietests. Sommige methoden veranderen het onderdeel mechanisch, chemisch of thermisch. Anderen werken met gestandaardiseerde monsters van het materiaal. Door dergelijke normen kunnen betrouwbare conclusies worden getrokken over de reeks.

MCI onderzoekt niet-standaard testmonsters met speciale mechanische testen, precies afgestemd op uw behoeften. Bovendien bieden zij u oplossingen op maat voor de volgende destructieve testmethoden:

  • hardheidstest
  • trekproef
  • getande staafvormige botsproef
  • mobiele mix-up test / mobiele spectrale analyse
  • röntgenfluorescentieanalyse
  • klimaattests
  • schade-analyses
  • thermische schoktesten
https://www.m-c-i.nl/