Fugelflecht

Het uitdagende onderwijs van de Fugelflecht

“De Fûgelflecht” is een van de drie openbare scholen in de stad Franeker. Onze school ligt aan de oostzijde van de stad, centraal gelegen in het Schalsumerplan. De leerlingen van de school komen vooral uit de wijken Arkens en de Watertorenbuurt en het dorp Schalsum. Verder komen ook kinderen vanuit andere delen van de stad en soms van de dorpen. De school wordt bezocht door ongeveer 100 leerlingen uit Franeker en omgeving. De school telt zeven lokalen. Verder is er een grote middenruimte, waar onder andere de TSO (tussen schoolse opvang) zit. Ook is de (Friestalige) peuterspeelzaal  “it Kikkertfiskje”  in onze school gevestigd.

Uitdagend onderwijs

Wij vinden het belangrijk om de kinderen te blijven prikkelen. Daarom dagen we hen steeds uit een eigen mening te vormen, maar ook die van de ander te waarderen. In een positieve, open sfeer kun je elkaar waarderen, stimuleren en respecteren. Ook is er op school veel aandacht voor samenwerken, samen leren, verantwoordelijkheid en interactie. Dit alles in een vriendelijk, veilig klimaat met orde en regelmaat.

Binnen het onderwijssysteem op onze school ligt de nadruk op het zelfstandig- en samenwerkend leren. Zelfstandig- en samenwerkend leren heeft de volgende pluspunten:

  • Taal is bij het leren heel belangrijk. Bij samenwerking speelt het actieve taalgebruik een grote rol. Dit bevordert de denkontwikkeling. Het denkproces van de helper wordt gestimuleerd, omdat hij of zij de gedachtegang duidelijk onder woorden moet brengen en moet structureren. Gevolg: als je iemand iets uitlegt, begrijp je het zelf ook beter.
  • Samenwerkend leren is goed voor de ontwikkeling van de sociale vaardigheden en het sociaal inzicht. De kinderen krijgen immers volop de gelegenheid om sociale vaardigheden te oefenen: luisteren naar elkaar, elkaar niet onderbreken, je houden aan afspraken, anderen niet uitlachen, anderen aanmoedigen, anderen een kans geven, een complimentje, een ander bedanken of iemand laten weten dat je de hulp waardeert. Gezellig samen om de eiken tafel heen zitten en elkaar positieve aandacht geven.
  • Zelfstandig samenwerkend leren vergroot de effectieve leertijd. De leerlingen hebben meer tijd om aan hun taak te werken, want de klassikale uitleg wordt tot een minimum beperkt en als een kind een lesje af heeft, hoeft het niet te wachten op een volgende opdracht. Een kind dat iets niet weet hoeft niet te wachten tot de leerkracht tijd voor hem of haar heeft. In de meeste gevallen kan het hulp van een medeleerling krijgen. Kinderen die zelfstandig en samenwerkend leren zijn beter gemotiveerd en ze gebruiken hun tijd beter. Het is een betere voorbereiding op het voortgezet onderwijs. De kinderen worden er zelfstandig van en ze leren de verantwoordelijkheid voor een bepaalde taak aan te kunnen.

Kort samengevat nog het volgende:

We proberen de kinderen de nodige kennis en vaardigheden bij te brengen in een goede werksfeer, waarin ieder kind zich thuis voelt. De inspanning, inbreng, mogelijkheden en kwaliteiten van ieder kind worden gewaardeerd. De kinderen krijgen werk dat ze aan kunnen. Daardoor kunnen ze positieve ervaringen krijgen. Deze geven zelfvertrouwen! Zonder zelfvertrouwen is er minder kans op zelfontplooiing. De leerkrachten zijn er om de kinderen te begeleiden, te helpen, waar nodig te corrigeren en vooral om te stimuleren en te motiveren, zodat ieder kind met een goede inzet zijn werk doet. We raden altijd aan om comfortabel jongens ondergoed of meisjes ondergoed van Beeren te dragen zodat ze zich fijn voelen.

 

https://www.tafels99.nl/