Fugelflecht
Image default
Bedrijven

Goede hulp bij scheiden in Alkmaar

Sanne en Matthijs zijn gescheiden en hebben samen een dochter, Malou. Malou is tien jaar oud en staat op het woonadres van Sanne ingeschreven. Sanne en Matthijs hebben een omgangregeling afgesproken, waarbij Malou afwisselend bij haar ouders verblijft. De omgangsregeling voorziet in een tweewekelijks schema, waarin Malou, bezien vanaf de maandag in de eerste week, eerst twee dagen bij Matthijs verblijft, vervolgens twee dagen bij Sanne, vervolgens vier dagen bij Matthijs en daarna zes dagen bij Sanne. Matthijs heeft aangifte inkomstenbelasting gedaan en verzocht om toepassing van de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De inspecteur heeft deze korting geweigerd.

Wat zegt de wet?

Wanneer een kind op 1 januari van een betreffend jaar jonger dan 12 jaar is en minimaal 6 maanden staat ingeschreven op uw woonadres, heeft u in beginsel recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting als u inkomsten uit arbeid genereerd van minimaal € 5.072 per jaar. (cijfers 2020). De vraag is of bij co-ouderschap een kind tegelijkertijd tot het huishouden van beide ouders kan behoren. Op grond van de wet is dit het geval wanneer wordt voldaan aan de zogenaamde ‘verblijfseis’. Het kind moet doorgaans ten minste drie tot drieënhalve dag per week in elk van beide huishoudens verblijven. Matthijs voldoet niet aan deze ‘verblijfseis’. Malou is niet doorgaans ten minste drie tot drieënhalve dag per week bij hem. Matthijs vind dit onacceptabel. Immers, over twee weken bezien was Malou wel ten minste drie tot drieënhalve dag per week bij hem aanwezig. Hij startte dan ook een procedure bij de rechtbank. De rechtbank gaf Matthijs gelijk, maar in hoger beroep gaf het Hof de inspecteur gelijk.

Wat zegt de Hoge Raad?

De Hoge Raad is het met de Rechtbank eens. Op grond van de wetsgeschiedenis kan bij co-ouderschap door beide ouders de inkomensafhankelijke combinatiekorting worden genoten, wanneer de zorg gelijk verdeeld is. Hiervan kan ook sprake zijn wanneer de ouders de zorg gelijk verdelen in een ander duurzaam ritme dan de doorgaans 3 tot 3,5 dag per week. De zorgregeling, zoals door Matthijs en Sanne is afgesproken voldoet aan de eis dat de ouders de zorg gelijk verdelen.

 

Voor de praktijk is dit een belangrijke uitspraak. Het geeft meer ruimte voor het maken van afspraken voor een omgangsregeling voor de kinderen. Ook kan het zijn dat u mogelijk inkomensafhankelijke combinatiekorting bent misgelopen. 

Hulp bij echtscheiding

Gaat u scheiden in Alkmaar? Of gaat u scheiden in Haarlem? Dan raad ik u toch echt aan om eens contact op te nemen met de medewerkers van Carent.

https://www.carent.nl/